Zápis do první třídy: samostatnost, čas a dovednosti

od Kachlíková
0 komentář

Vyjmenujeme si dalších pět dovedností, které by mělo váše dítě alespoň trochu osvojených při nástupu do první třídy.

Samostatnost

Mělo by být schopné samo si dojít na záchod, rozepnout a zapnout si kalhoty, upravit se. Mělo by se umět utřít po velké, umýt si po WC vždy ruce.

Při návštěvě jídelny by mělo používat příbor, mělo by být schopné si přinést talířek s jídlem, hrníček s pitím.

Také by si mělo již pamatovat, které oblečení je jeho, které papučky, teplákovka a tenisky, případně pytlík s vybavením je jeho i bez pomoci paní učitelky. Oblečení by si mělo být schopno samo zapnout, ať už se jedná o knoflíky, zipy, tkaničky a ostatní druhy zapínání.

Mělo by být schopno říct své jméno, adresu trvalého bydliště, věk, členy rodiny a mělo by se umět orientovat v okolí, pokud bude do školy chodit po čase samo.

Matematická představivost

Je dobré trénovat počítání předmětů, odčítat při snědení například třešně, počítat do desíti. Také pojmenovat geometrické tvary, vědět, co je méně, co je více (pět je méně než šest).

Časová a prostorová představivost

Podporujte dítě, aby vědělo, kde je vzadu/vpředu, nahoře/dole, vysoko/nízko… Stejně tak je dobré, když jej budete učit rozeznat na sobě pravolevou orientaci a orientaci v průběhu dne.

Pozornost, ochota spolupracovat

Nabádejte jej, aby vydrželo chvíli spolupracovat v klidu, nerušilo ostatní, umělo si udělat pořádek, přehled ve věcech. Nepřepínejte dítě, nedávejte mu příliš úkolů, které by nestihlo. Mělo by mít dostatek času na vypracování i kontrolu a opravu případných chyb. Dítěti občas pomožte, ale nedělejte úkoly za něj, učte ho překonávat překážky. Když se mu něco nepovede, vysvětlujte, že je to normální a příště to bude lepší.

Sociální dovednosti

Veďte svého potomka k tomu, aby zvládl odloučení od rodiny na nějakou dobu, podporujte ho ve zvyknutí si na novou pozici, roli, nové prostředí. Také je dobré mu vysvětlit, jak se chovat k autoritě, jak mluvit přiměřeně. Měl by být trpělivý, jeho potřeby se nemusí plnit okamžitě. Veďte ho k sebehodnocení, není důležité, kdo je lepší, nebo horší, ve vyučování nejde o soutěživost, ale celkový výsledek. A občas je třeba umět i prohrát.

Sečteno a podtrženo, nástup do školy je velkou psychickou zátěží jak pro rodinu, tak pro dítě samotné. Sousta věcí je pro něho stresujících, nových, musí přijmout spoustu povinností a pravidel.

Přeji vám, ať začátek školní docházky prožijete co nejklidněji, nejsnáze a celé začlenění se do nové situace proběhne co nejlépe. Pořád máte dost času všechny dovednosti nenásilně trénovat, tak směle do toho.

Mohlo by se vám také líbit: