Možnosti a příklady pozitivní motivace

od Helena Syslová
0 komentář

Pozitivní motivace dítěte je často používaný pojem v teoriích o výchově. Málokde se však dozvíte, jak konkrétně lze dítě pozitivně motivovat a jaké techniky by k tomuto účelu bylo vhodné využít. Navíc pozitivní motivace není všelék, nelze ji využít ve všech situacích, kdy je nutno přimět dítě k nějaké činnosti nebo požadovanému chování. Je mnoho způsobů, jak lze dítě ovlivnit, patří k nim i psychické a fyzické tresty (nezaměňovat s psychickým a fyzickým týráním!). Pokud je to v daný okamžik možné, vždy se vyplatí dát přednost pozitivní motivaci, která dítě přivede k požadovanému výkonu nenásilně a zanechá v něm trvalý příjemný dojem.

Jaké techniky pozitivní motivace zvolit?

Technik pozitivní motivace je mnoho a záleží na osobnosti každého dítěti, protože ne všechny metody jsou univerzální, a také na rodiči, jaké způsoby si vybere. Velmi oblíbenou technikou je

  • okamžitá a přiměřená zpětná vazba
  • seznámení s cílem činnosti, pochopení a přijetí přiměření věku dítěte
  • podpoření kreativity, tvořivé metody práce
  • vytvoření dostatečného prostoru, aby se dítě mohlo samo vyjádřit
  • používání výchovných a výukových her
  • soutěže, při kterých se uplatní různé druhy nadání
  • snaha o to, aby dítě prožilo úspěch, a následná pochvala

Je nutné vyvarovat se demotivace, kterou může být nízká míra tvořivost, dlouhý výklad, nízký rozvoj fantazie, příliš časté opakování, přehnané množství příkazů nebo podpora nezdravé soutěživosti.

IMG_20150518_161503

Motivace znamená naladění dítěte

Motivace podporuje dětskou tvořivost, děti by mělo těšit získávání nových informací a dovedností, správná motivace by však měla brát v potaz i jedinečnost každého dítěte. Motivované dítě by mělo být samostatné, sebejisté a sebevědomé, ale i zodpovědné a schopné samo zhodnotit své chování a jednání. Motivovat dítě znamená vlastně naladit dítě pro určitou činnost, získat jeho zájem a vzbudit chuť něco vykonávat. Ideální je jít dítěti příkladem – pokud váš potomek vidí nadšení a energii u svého rodiče, zvýší se jeho pozornost a bude pozitivně očekávat následující akci.

Jakou motivaci zvolit

Motivace dítěte by měla být stručná a zaměřená na konkrétní téma. Zapojit je nutno co nejvíce smyslů a popřípadě přidat vlastní zkušenosti. Dítě lze zaujmout třeba obrázky, prezentací, plyšovými zvířaty, četbou, vyprávěním, představováním, tajemnými příběhy, pohádkami, sluchovými podněty, hudbou, neobvyklými předměty, pozorováním jevů a následným rozborem s důrazem na myšlení dítěte a originalitu nápadů, možností návrhu vlastního řešení problémové situace, aktivizující metody a humor. Důležité je i vlastní zapojení dospělého, který jednotlivé činnosti řídí.

Mohlo by se vám také líbit: