Pozitivní motivace je moderním výchovným nástrojem

od Helena Syslová
0 komentář

O moderních výchovných metodách se často hovoří, ale málokdo je skutečně praktikuje. Rodiče jsou většinou buď zastánci tradiční výchovy s využitím rozkazů a tělesných trestů, nebo aplikují tzv. volnou výchovu, kdy si dítě může dělat, co chce. Ideálního kompromisu, tedy situace, ve které se dítě vede k určitým činnostem a přijímá povinnosti dobrovolně, dokáže dosáhnout jen malá část rodičů. Takový přístup se nazývá pozitivní motivace a patří k nejefektivnějším a nejméně násilným výchovným metodám.

Co je pozitivní motivace

Pozitivní motivace zjednodušeně znamená vytvoření takových podmínek, kdy dítě přijme požadované činnosti a povinnosti z vlastní vůle. Přitom jsou současně uznávány zájmy a potřeby dítěte, takže dítě daná činnost baví a vykonává ji rádo. Je tedy potřeba, aby rodiče své dítě opravdu dobře znali, aby dokázali vhodně reagovat na chování dítěte a při volbě výchovných prostředků postupovali tvůrčím způsobem a citlivě. Pokud se podaří zvolit tu správnou motivaci, nejsou nutné fyzické tresty. Ty jsou koneckonců ve většině vyspělých zemí zakázané.

640px-Taste-testing_the_cookie_dough_with_Grandm

Proč je motivace důležitá

Výchova vytváří takové návyky, aby dítě bylo schopno rozlišovat dobré a špatné. Tuto schopnost nemá dítě od přírody, získává ji výchovou rodičů. Ne ve všech případech lze použít pozitivní motivaci, k výchově již historicky patří i psychické a fyzické techniky, které však rodiče využívají ve velmi rozdílné míře. Ideální je působení obou rodičů, kdy každý z nich může hrát různou roli. Stanovení pevných hranic a respekt k autoritě jsou něčím, co se dítě musí postupně naučit – a rozhodující úlohu zde hraje právě rodina.

Pozitivní motivace má výrazný podíl na úspěšnosti dítěte

Každý rodič by si přál, aby jeho dítě bylo úspěšné. Podmínkou dětského úspěchu je právě pozitivní motivace. Tento souhrn vytvořených vnitřních a vnějších podmínek aktivizuje jednání dítěte správným směrem, dodává mu energii, ovlivňuje jeho reakce na okolí i k ostatním lidem, je rozhodující pro hodnocení vlastního jednání a prožitků. Pobízí dítě k další činnosti, hledání a objevování vlastních cest a poznávání sebe sama. Pokud jako rodiče zvládnete různé techniky pozitivní motivace, můžete se vyhnout používání méně příjemných technik – různých pohrůžek a trestů.

Mohlo by se vám také líbit: