Montessori škola podpoří jedinečnost vašeho dítěte

od Helena Syslová
0 komentář

Máte pocit, že klasická školní výuka nebude pro vaše dítě to pravé a chtěli byste najít školu, která rozvíjí schopnosti a dovednosti individuálně? Pak by pro vás mohly být tím pravým školy Montessori s přirozenými metodami učení vedoucími k rozvoji jedince. Protože sama zakladatelka metody Montessori považovala za nejdůležitější věk pro učení prvních šest let věku dítěte, zakládala mateřské školky, na které pak navázaly Montessori školy, pro které jsou vyučovací metody vypracovány do věku 14 – 15 let dítěte. Ty se od tradičních škol, na které jsme zvyklí, výrazně liší.

Rozdíl poznáte na první pohled

Kdybyste vešli do Montessori školy a do jednotlivých tříd, okamžitě uvidíte výrazný rozdíl. Chybí obvyklé vybavení i uspořádání třídy. Lavice nejsou v řadách, učitel nestojí před tabulí, tabule ve třídách většinou ani nebývají. Nezasvěcenci může vyučování připadat chaotické a bez řádu. Děti totiž pracují ve skupinách buď u stolečků nebo na zemi. Všude můžete vidět barevný dětský nábytek. Děti používají pomůcky, které vypadají jako hračky, a v průběhu práce spolu tiše mluví. Spolupracují děti různého věku, některé se do práce zapojují více, jiné méně. Z celkového pohledu může třída vypadat jako herna, ve které si děti dělají to, co chtějí. Takové hodnocení by však bylo mylné – i volnost má v Montessori škole své přesné hranice a nic se neděje samoúčelně.

11._Žáci_ZŠ_Říčany_nad_tabletem

Vzdělávací metoda Montessori vidí dítě jako celek

Metoda Montessori se snaží dovést každé dítě k maximálnímu využití dovedností a schopností ve všech důležitých oblastech. Nejedná se o pouhou vědomostní přípravu, do výuky je nenásilně zahrnuto i společenské chování, emoční i motorický vývoj. Komplexními osnovami dítě prochází pod vedením zkušeného učitele se speciálním vzděláním. Dítě musí mít z učení radost, zažívá pocity úspěchu a spokojenosti s vlastním výkonem, získává osobní zkušenosti, ze kterých pak může čerpat při dalším učení. Učitel vzděláním provádí, vytváří tvůrčí prostředí, poskytuje nástroje a pomůcky. Atmosféra ve třídě je povzbuzující a zcela bezpečná, vztahy fungují na vzájemné důvěře. Děti postupují podle vlastního tempa, výuka není uměle urychlována.

Jak probíhá školní den

Základem běžného školního dne je v Montessori střídání dvou cyklů – pracovního a hracího. Doba pro práci trvá u menších dětí dvě hodiny v dopolední době, u starších ještě dvě hodiny odpoledne. Děti mají možnost rozhodnou se pro pořadí činností a ovlivnit náplň a průběh učení. Pracují s pomůckami, u kterých jim učitel přesně vysvětlil funkci, děti pak objevují další možnosti práce s těmito předměty. Svobodná volba rozhodně neznamená, že si dítě dělá, co chce, učitel jednotlivé aktivity usměrňuje, aby žák nakonec došel k požadovanému cíli jako jednotlivec nebo se skupinou a ve vlastním čase. Práce dětí je sledována a učitelé o pokrocích provádějí zápisy. Samotné učení je aktivní a přirozené.

Přizpůsobí se děti Montessori školy běžné výuce?

Máte obavy z toho, že změní – li vaše dítě školu a nebude mít možnost pokračovat v Montessori programu, nastanou při klasické výuce problémy? Nemusíte se strachovat, děti z Montessori jsou i v jiných typech škol adaptabilní i úspěšné a do nových kolektivů se bez obtíží zařazují. K tomu jim pomáhají právě metody výuky a rozvoje osobnosti, které je naučí pracovat jak samostatně, tak ve skupinách, a rozvíjí u nich dobré komunikační schopnosti. Žáci Montessori škol mají zdravé sebevědomí a sebeúctu, prezentují své myšlenky a diskutují o nich, umějí pracovat s časem. Proto pro ně přechod do jiného typu školy není velkou překážkou a brzy se přizpůsobí.

Mohlo by se vám také líbit: