Zápis do první třídy: test řeči, smyslů a motoriky

od Kachlíková
0 komentář

I když jsou tyhle výčty, co by dítě mělo umět jen orientační, můžete z nich alespoň trochu odvodit, jestli přemýšlet o odkladu nebo ne. Alespoň základy by dítě mělo zvládat, můžete mu koupit různé cvičební sešitky a knížky pro předškoláky, které mu zábavnou a nenásilnou formou přiblíží, co ho asi s nástupem do školy čeká. Zde je prvních pět základních dovedností, které byste měli u svého potomka sledovat.

Řeč

Dítku byste měli pomáhat k přesnému porozumění textu, přesnému vyjádření dotazu, popisování pohádky, obrázku, nebo instrukcí při hře, když nějakou hrajete. Můžete procvičovat protiklady (veselý-smutný, kyselý-sladký), vymýšlet příběhy, tvořit skupiny stejného druhu (ovoce je jablko, jahoda, banán, nářadí je šroubovák, kleště, kladivo…). Dítě byste měli opravovat, pokud něco špatně vyslovuje, nabádat ho ke správné artikulaci, zřetelnému mluvení, upozorňovat na huhňání a rozšiřovat jeho slovní zásobu o nové slova.

Sluchové vnímání

Mělo by zkoušet zopakovat větu s postupným přidáváním více slov, pamatovat si pár písniček, básniček, také by mělo být schopné chvíli sedět a poslouchat pohádku, vyprávění. Můžete počítat slabiky ve slovech (ťukáním, tleskáním), rozkládat slova na písmenka, což mu pomůže při skládání slov v první třídě. Také je dobré určovat počáteční písmenka jednotlivých slov, např. P jako pes, L jako loupežník, N jako náramek. Určovat můžete i poslední písmenko slova.

Zrakové vnímání

Patří sem skládání rozstříhaných obrázků, puzzle, bludiště a hledání správné cesty, určování nejmenšího a největšího předmětu ze skupiny např. pěti velikostí, nacházení rozdílů na téměř stejných obrázcích, pojmenovávání barev, tvarů, najít stejné zrcadlově obrácené obrázky apod.

Hrubá motorika

Dítě by mělo trénovat obratnost a fyzickou zdatnost, což přispívá k dobrému psychickému rozvoji. Může skákat přes švihadlo, poskakovat na jedné noze, snožmo. Ale i výlety, procházky po lese a nerovném terénu jsou nápomocné.

Jemná motorika

Jde o nácvik správného držení tužky při kreslení, obkreslování obrázků, čímž procvičuje uvolňování zápěstí, vystřihování, napodobování předkreslených tvarů.

Mohlo by se vám také líbit: