Co by měl umět budoucí prvňáček?

od Helena Syslová
0 komentář

Čeká vaši ratolest nástup do školy nebo již nastoupilo, a vás trápí, zda zvládá vše, co se od něj očekává? Co by vlastně měl umět budoucí prvňáček? A kdo ho bude na školu připravovat – školka nebo rodiče? Jistě chcete, aby vaše dítě prošlo touto velkou životní změnou co nejlépe (nejedná se jen o zakoupení školního batohu a pomůcek), a přejete si klidný, snadný a úspěšný začátek školní docházky. Proto je nutná spolupráce mateřské školy i rodičů a samozřejmě také cílená práce s dítětem v rodině.

Očekávané dovednosti

Každý budoucí školák by měl určitě umět uvést své jméno a příjmení, říci, kde bydlí, kdy se narodil a také základní údaje o rodičích a sourozencích. Poznává základní barvy a umí počítat alespoň do deseti, pojmenuje nejběžnější geometrické tvary. Zná jména běžných povolání, zvířat a rostlin, předmětů, se kterými se denně setkává. Rozlišuje také jednoduché pojmy jako vlevo – vpravo, malý – velký, počátek – konec, nahoře – dole, pod a nad a jiné. Očekává se také přiměřená orientace ve světě kolem, a samozřejmě i dodržování hygienických pravidel a péče o sebe úměrná věku.

Motorika a pohyb

Předpokládá se, že malý školák bude schopen postarat se o sebe – tedy oblékat se, obouvat se, zapne si knoflíky i zip, zaváže tkaničky, nají se s pomocí kompletního příboru a udrží si alespoň základní pořádek ve věcech. V první třídě by již dítě mělo umět pracovat s různými předměty a pomůckami, například nůžkami. Pokud se jedná o pohyb, nejmenší školáci již umí chytat a házet míč, běhat i přes překážky, udržovat rovnováhu a další základní dovednosti. Práce s rukou je také velice důležitá, je to základ pro správné psaní. Úchop tužky mezi palcem a ukazováčkem a uvolňování ruky by již měly být nacvičeny.

batoh1

Komunikace v širším významu

Pokud se jedná o řeč a vyjadřování prvňáčka, předpokládá se správná výslovnost hlásek, schopnost po určitý čas poslouchat a soustředit se, reprodukovat slyšené, vypravovat, učit se krátké básničky, používat celé i delší věty. V rozhovoru s dospělými již musí dodržovat většinu pravidel slušného chování, poslouchat autority a fungovat společně s ostatními dětmi. Pokud vaše dítě některé z těchto dovedností nemá, nezoufejte a pomozte mu – třeba formou hry – a hlavně buďte trpěliví a motivujte, například méně obvyklými pomůckami nebo hračkami.

Mohlo by se vám také líbit: