Předškolák a hudební vývoj

od Helena Syslová
0 komentář

Máte pocit, že vaše malé dítě projevuje hudební vlohy a uvažujete o systematickém hudebním vzdělávání? Kdy začít a jaký hudební nástroj zvolit? Zvolit soukromé hodiny nebo návštěvu základní umělecké školy? Předškolní věk dítěte a mladší školní věk jsou pro hudební vývoj dítěte rozhodujícím obdobím, takže se určitě vyplatí neváhat a začít, protože vývoj a hudební sklony probíhají u dítěte již od samotného narození a možná již i dříve. Neinvestujte jen do dětského oblečení, ale i do pomůcek, které mohou hrát v budoucnosti velkou roli v zájmu dítěte o hudbu.

Má dítě hudební zkušenost již před narozením?

V psychologické literatuře se občas můžete dočíst, že lidé v dospělosti poznali hudbu, se kterou se doposud nesetkali, a vnímali takovou skladbu jako něco důvěrně známého. Tento fakt bývá vysvětlován tím, že těhotné matky často poslouchaly nebo hrály právě tyto skladby a že je vnímal i vyvíjející se plod. Proto bývá někdy matkám doporučováno zpívat nebo přehrávat hudbu ještě nenarozeným dětem a působit tak na jejich budoucí hudební rozvoj. Vyplácí se začlenit hudební výzdobu i do dětského pokoje – například tapety, nálepky nebo jiné doplňky s hudební tématikou.

Dítě a jeho hudební nadání

Rozvíjet hudební nadání lze u každého dítěte, pokud dostává dostatečné podněty. Pak se mohou uplatnit vrozené vlohy a schopnosti. Na dítě působí také přirozené podněty z okolí – hudba z rozhlasu, televize, reklam – zkrátka z prostředí, které dítě obklopuje. Cíleně působit lze pomocí školní výchovy, prostřednictvím hudebních kroužků a samozřejmě také výchovou v rodině. Hudební nadání dítěte je založeno na určitých vrozených dispozicích, které lze pozorovat již v raném věku. Dítě hudbu vyhledává, prozpěvuje si, chce hrát na hudební nástroje. V této činnosti je vhodné dítě podpořit, i když je pouze průměrné nebo podprůměrné – i tak bude mít z hudby radost a ta se stane trvalou součástí jeho života.

d_15303048_posters-print-castecna-halucinace-sest-zjeveni-lenina-na-klaviru-1931-30-x-24-cm

S hudbou od nemluvněte ke školní docházce

Od samého začátku se dítě vyvíjí i v hudební oblasti. Rozvíjí se sluch a citlivost na zvuk, prostřednictvím hudby se dítě může uklidnit. Melodické vyprávění a zpěv matky posiluje citová pouta a zvyšuje možnost toho, že si dítě hudební projevy v budoucnu zamiluje. V období návštěvy školky se dítě více seznamuje se zpěvem a doprovodem nástrojů, rozvíjí se jeho hlasové projevy a ukazuje se záliba pro napodobování hudby s vybraným jednoduchým nástrojem. Flétna, dětské housle, bubínky, piánka a jednoduché klávesy či dětské hračky v podobě hudebních nástrojů mohou určit další hudební vývoj dítěte.

Mohlo by se vám také líbit: