Jak na malé vzteklouny

od Helena Syslová
0 komentář

Určitě jste již u svého dítěte zažili záchvat vzteku. Rozhodně se nejedná o situaci, která by byla pro rodiče příjemná, a proto se většina maminek a tatínků snaží těmto výbuchům zabránit nebo předcházet. Jedná se o negativní projevy, ovšem neexistuje jednotný recept, jak se záchvatů vzteku zbavit. Každé malé dítě je již určitou osobností a na každého jedince platí jiný přístup. Zvláště děti ve věku do 5 let jsou zranitelné a jejich psychika ještě není pevná, takže na neobvyklé, nové nebo nepříjemné situace reagují podrážděně nebo přímo výbušně. Rodič se v takových případech musí obrnit pevnou vůlí a velkou dávkou trpělivosti. Některé děti se záchvatů vzteku zbaví rychle, jiné však těmito projevy trpí celé roky. Velkou roli zde hraje rodinná situace, nelze se domnívat, že dítě tohoto věku poměry v rodině nevnímá.

Co dítě cítí

Dítě objevuje nový svět, zažívá změny, které nemusí být vždy pozitivní, a hledá způsob, jak reagovat. V případě, že novinek a pocitů je na dítě příliš mnoho, nedokáže nedokonale vyvinutá nervová soustava tyto vjemy zpracovat, dítě je nespokojené a vyděšené. Pak může být reakcí právě záchvat vzteku. Děti v nižším věku vyžadují jistoty a pevná pravidla, pokud nejsou nastavena a rodiče nejednají v souladu, dají se problémy se zvládáním nových situací v podobě vzteklých projevů očekávat a těžko pak lze obviňovat dítě.

Vztek2

Několik možných způsobů řešení

I když pro každé dítě bude vhodné jiné řešení, některé rady mohou být užitečné pro všechny rodiče:

  • zkuste se vcítit do situace dítěte a blížícímu se vzteklému projevu předejděte nebo včas odvraťte pozornost dítěte třeba k hračce, knize a podobně
  • neustupujte nátlaku dítěte nebo okolí a pevně si stůjte za svým
  • buďte dítěti vzorem a nepředvádějte mu projevy nevhodného chování, které by mohlo napodobovat
  • mluvte s dítětem, zkuste pochopit, jak se cítí a proč se nevhodně chová
  • někdy se osvědčuje dítě obejmout a zklidnit
  • můžete vztek ignorovat a vztekajícího dítěte si nevšímat, odnést ho do jiné místnosti

Žádná rada není univerzální, jistě budete mít i své další metody. V každém případě zajistěte, aby bylo dítě v bezpečí (například v dětském pokoji s odpovídajícím vybavením) a v záchvatu vzteku nezranilo sebe ani nikoho ve svém okolí.

Co určitě nedělejte

Neustupujte a trvejte na svém. Někdy si vysloužíte nesouhlasné reakce okolí, které odsuzuje vaši neschopnost situaci řešit. I když se vaše dítě válí po zemi a ničí si oblečení, mějte vždy na vědomí, že se jedná o vaše dítě a že situace má nějaký důvod. Pátrejte po příčině, snažte se, aby se takové případy neopakovaly, vyhýbejte se fyzickým trestům, které neřeší to, proč k vztekání došlo. Sice se uleví vám, ale účinné řešení to není – stejně jako studená sprcha a výhružky. Vzteklé dítě nemusí být nevychované – často jen svým způsobem napodobuje chování dospělých, především rodičů.

Mohlo by se vám také líbit: