Hra jako metoda a forma výchovy

od Helena Syslová
0 komentář

Výchova vždy nemusí probíhat jen tradičními metodami. Jednou z velmi efektivních a stále málo využívaných metod i forem výchovy je hra. Proč se zaměřit při výchově právě na hru? Díky hrám se děti nenásilně a rychle učí, protože je takové učení baví. Hra vzbuzuje dětský zájem a umožňuje jim uplatnit své dosavadní zkušenosti. Motivuje je a udržuje stálou motivaci jak na začátku, tak v průběhu hry. Díky hraní mohou děti sami objevovat a zkoušet. Seznamují se tak i se světem a činnostmi dospělých. Důležité je, aby hra byla vhodně vedena dospělými, kteří se při této činnosti budou sami bavit.

Tvořivá hra je základ

Pokud chcete ve výchově využívat méně tradičních postupů a metod, snažte se co nejvíce činností převést do formy hry. Hra nemusí být vždy izolovaná, lze ji zařadit do běžného denního pořadí věcí (například hra na číšníka při přípravě stolu nebo na uklízečku při úklidu pokojíčku). Velmi důležité je dítě řádně motivovat jak v začátku hry, tak v jejím průběhu, aby neopadal jeho zájem. Nepřitažlivější jsou pro všechny děti hry založené na tvořivosti. Ty jsou výborným způsobem, jak děti aktivizovat a zprostředkovat jim různé zážitky. Tak si děti zapamatují mnohem více, než při klasickém učení. Mohou uplatnit i vlastní volby a rozhodování a celkově se tak mnohem lépe připravovat na reálné životní situace.

IMG_20150601_163912

Základní druhy her

Základní skupiny her jsou dvě. Jedná se o hry s předem určenými pravidly, jako jsou různé soutěže, pohybové hry, naučné hry a dále hry tvořivé, jako jsou hry situační a dramatické. Tyto dva základní druhy se mohou kombinovat a prolínat. Cílem her s pravidly je správný výsledek, cílem her tvořivých je zvládnutí určité činnosti. Další členění her je na hry s náměty, které napodobují činnosti dospělých, hry s rolemi, situační hry, didaktické hry a dramatizace, soutěže, počítačové hry a kombinace výše uvedených. Při většině her je dobré používat reálné pomůcky jako například vybavení domácnosti nebo napodobeniny skutečných věcí.

Hry jako dobrovolná aktivita

Hra je přirozenou formou i metodou učení,  umožní dítěti cílené poznávání a provází ho celou cestou k dospělosti a i nadále. Hra prospívá všem oblastem duševního života, proto by jí měl být dán dostatek prostoru. Rozhodně nelze hry podceňovat a považovat je za ztrátu času. Mnohdy je hra efektivnější než klasické výchovné metody. Přináší nejen poučení, ale také uspokojení, potěšení a radost. Dítě tak zcela dobrovolně získává vědomosti, dovednosti a rozvíjí své poznání, samostatnost, aktivitu a tvůrčí schopnosti. Hra výrazně působí i na mezilidské vztahy, sociální komunikaci, spolupráci a další cenné vlastnosti.

Mohlo by se vám také líbit: