Jak řešit agresivitu dítěte předškolního věku

od Helena Syslová
0 komentář

Dětská agresivita bývá častý tématem rozhovorů mezi dospělými. Bývá vnímána velmi negativně a nejčastějším řešení je potrestání agresivního dítěte bez toho, aby se zkoumalo, co bylo příčinou agrese. Dítě předškolního věku si však ani nemusí být vědomo, že dělá něco špatně, může mít nevhodné příklady ve svém okolí nebo nezvládne svou touhu po něčem. Většinou se jedná o hračky, ale může jít i o kontakt s oblíbeným dospělým nebo preferované místo v dětském nábytku. Agresivitu děti používají i tehdy, jestliže s ní úspěšně dosahují prosazení svých přání či názorů. Svou roli při nárůstu agresivity dětí předškolního věku sehrávají i sdělovací prostředky, pokud je dítě sleduje bez kontroly dospělých. Akční scény a filmy nepřiměřené věku mohou chování dítěte výrazně ovlivnit.

Dětská agresivita a její projevy

Co je vlastně označováno jako dětská agresivita? V předškolním věku tak bývají označovány útočné projevy dítěte proti ostatním dětem, učitelům ve školce nebo rodičům. Nejčastěji se s ním můžeme setkat v průběhu hry. Agresivní dítě může mít přemíru temperamentu a aktivity. To je vlastnost, která je vrozená. Dítě se v tomto věku nedostatečně kontroluje a nedokáže odhadnout důsledky svého chování. Cílem jeho agresivity není druhému ublížit, ale snaha dosáhnout toho, co dítě chce, ať se již jedná o hračku nebo hrníček s obrázkem při svačině. Příčinou mohou být i absence pravidel pro chování a výchovné chyby.

800px-2_Year_old_Rebellion

Pozor na chybné reakce

Většina rodičů nebo výchovných pracovníků se snaží o rychlé řešení situace, kdy došlo k agresivním projevům mezi dětmi. Zasáhnou, agresivní dítě vzdálí od druhých, potrestají ho slovně a někdy i fyzicky. Dítěti může být zakázána i hra s ostatními či je postaveno „na hanbu“. V té chvíli není pro dítě protivníkem jiný vrstevník, ale dospělý – a dítě většinou nedostane šanci se bránit nebo situaci vysvětlit. Protože s ním nikdo dále nehovoří o vzniklé situaci nebo pocitech, odnáší si z konfliktu pocit provinění nebo křivdy, a pokud bude své chování opakovat, bude se snažit postupovat tak, aby nebylo viděno. Nechápe totiž podstatu toho, co udělalo špatně.

Jak zacházet s agresivním dítětem

Agresivita předškolního dítěte může být získaná předcházejícími zkušenostmi, kdy se takové jednání dítěti vyplatilo, a tak i nadále používá k dosažení svých cílů. U temperamentního dítěte je potřeba temperament usměrnit a nechat ho vybít tam, kde je to účelné, například při sportu. Pokud je dospělý konfliktu přítomen, zabrání fyzickému násilí a pokusí se vést obě děti tak, aby si konflikt mezi sebou nenásilně dořešily a mohly si hrát i nadále. Agresivní dítě by se mělo naučit omlouvat, nehledat výmluvy a přiznat pravdu.

Mohlo by se vám také líbit: