Rodiče a kyberšikana

od Helena Syslová
0 komentář

Pojem šikana je jistě každému rodiči znám, ovšem s novými technologiemi přicházejí bohužel i nové negativní možnosti v této oblasti. Jednou z nich je právě kyberšikana, při které jsou nejnovější technologie zneužívány pro psychické týrání jiné osoby. S kyberšikanou se můžeme setkat právě u dětí, protože ty si často neuvědomují nebezpečí a důsledky takového jednání. Bohužel nad situacemi, které vytvářejí předpoklady pro kyberšikanu, nemají často rodiče kontrolu, protože většina dětí je v použití moderní techniky zdatnější, než rodiče sami.

Projevy kyberšikany

Kyberšikanu zaznamenáte jako urážlivé, zastrašující, vyhrožující nebo ponižující projevy odehrávající se ve virtuálním prostředí. Tyto útoky proti druhým bývají dlouhodobé, mohou být značně intenzivní a dochází i k vydírání nebo pronásledování postižených. Kyberšikany se často zúčastňují i celé skupiny, které se na účet oběti baví. Důsledky mohou být velice závažné, snižuje se sebevědomí a sebedůvěra, možná jsou i psychická zhroucení a pokusy o sebevraždu.

Kyberšikana je vysoce účinná, lze se proti ní jen těžko bránit. Prostřednictvím internetu, tabletů, počítačů, mobilních telefonů a různých externích multimediálních doplňků může útočník svou oběť pronásledovat kdekoli a kdykoli, navíc s početným obecenstvem. Telefonáty, texty nebo informace s nejrůznějším škodlivým obsahem se šíří prostřednictvím sociálních sítí, blogů, stránek a dalším způsoby.

compdoplňky

Kyberšikana a rodina

Kyberšikana se nejčastěji objevuje tam, kde jsou děti ponechávány samy sobě a rodiče na ně nemají čas. Děti jsou pak silně ovlivňovány médii a internetem, mezi nimi a dospělými nejsou vybudovány dostatečně silné citové vazby a neprobíhá dostatečná komunikace. Děti si pak žijí ve svém virtuálním světě, kde se realizují a mnohdy se stávají někým jiným, než ve skutečnosti jsou. Rychle ztrácejí zábrany a nerozlišují, co je dobré a co je špatné. Pokud se dítě stane obětí kyberšikany, většinou se uzavře do sebe, brání se komunikaci a situaci těžko zvládá. Pro rodiče jak agresora, tak oběti, může být výsledek velkým překvapením.

Zaveďte preventivní opatření

Sledujte chování dítěte. Je-li smutné, bojí se mezi spolužáky, chová se nervózně a ustrašeně, nesoustředí se a má náhlé změny nálad, vyhýbá se náhle počítači a mobilnímu telefonu v přítomnosti dospělých a tráví tu naopak část nočního času, je možné, že se stalo účastníkem kyberšikany. Pak je potřeba získávat zpět důvěru dítěte a hlavně kontrolovat, co na počítači dělá, např. nastavením rodičovské kontroly stránek. Předtím, než dovolíte dítěti používat samostatně počítač, poučte ho o správném a bezpečném chování při práci s počítačem, případná podezření na kyberšikanu si hned prošetřete a popřípadě zálohujte důkazy.

Mohlo by se vám také líbit: