Používá vaše dítě vulgární slova?

od Helena Syslová
0 komentář

Zjistili jste, že vaše dítě nemluví tak, jak jste si představovali, a vyjadřuje se velmi hrubě a sprostě? Pro mnohé rodiče bývá takové zjištění velkým překvapením, ke kterému se většinou dostanou nějakou oklikou – přes sdělení od známých nebo učitelů, popřípadě, pokud dítě neví, že ho rodiče slyší, a vulgarizmy použije. Rodiče se zhrozí a začnou přemýšlet o tom, jak je možné, že právě jejich dítě nemluví slušně, a kde k takovým slovům přišlo. Základem všeho je vždy rodinná výchova – a odtud pak pochází i používání nevhodných slov.

Záleží již na rané výchově

Přibližně ve věku tří let se rodiče u svého potomka mohou setkat s prvním použitím nevhodných slov. První vulgarizmy většinou pocházejí z rodiny nebo ze školky. Protože dítě začíná usilovat o určitou nezávislost, zkouší na rodičích, kam až může zajít. Rozhodně není vhodnou reakcí úsměv, i když v první chvíli může použití těchto slov vypadat legračně. Pokud by dítě vidělo, že se rodiče smáli, bude používání nevhodných slov opakovat. Je potřeba dítěti vysvětlit, že některá slova se nemají používat a jejich opakování nebude tolerováno. Důsledné trvání na nepoužívání vulgarizmů je v tomto období základem.

Jak dítě motivovat

Nevíte, jak si poradit s dítětem, které stále používá neslušná slova? Domluvy a vysvětlování nepomáhají? Pak přejděte k drobným zákazům a potrestáním. Zakažte třeba oblíbené hry, počítač, některou z činností, kterou má dítě opravdu rádo, zabavte některou z milých hraček. Vyjádřete jasně svůj nesouhlas. Dítě musí vědět, že dělá něco nepovoleného, špatného. Navíc zjistí, že pokud bude mluvit vulgárně, nic nezíská, naopak ztratí. Je možné použít i dohodu – bude-li dítě po smluvenou dobu mluvit pouze slušně, může dostat něco z toho, po čem touží. Samozřejmě nelze kontrolovat dítě všude, kde se pohybuje, ale je potřeba dodržovat pravidla všude tam, kde je lze i kontrolovat.

Děti  a mluva2

Slušnost není slabost

Dítě si musí uvědomit, že slušné chování je normální, nemělo by se nechat ovlivnit médii nebo nevhodným okolím. I když jsou někdy slušné děti vyčleňovány z kolektivu otrlejších, vždy si najdou svou cestu. A slušné chování vždy začíná výchovou v rodině. To, co dítěte v raném věku vložíte, v něm zůstane po celý život. V pozdějším věku mohou převládnout vnější vlivy, ale jednou se dítě ke slušnému chování vrátí – a je to i zásluha rodičů, kteří mu dali ve správném věku pevné zásady.

Mohlo by se vám také líbit: