Bojí se vaše dítě školy?

od Helena Syslová
0 komentář

Máte pocit, že vaše dítě nechodí do školy rádo nebo se dokonce snaží školní docházce vyhýbat? Pokud dítě trpí stavy úzkosti, jeho strach j až nepřiměřený a navíc dlouhodobě přetrvává, může se jednat o školní fobii, kterou je potřeba řešit. Především je nutné odlišit tento stav od záškoláctví, kdy dítě úzkostný stav pouze předstírá, aby se vyhnulo nutnosti učit se, nést následky nepřipravenosti, špatných známek a následného potrestání ať již ze strany školy či rodiny. Má – li dítě veškeré školní vybavení a je dobře připraveno, nemělo by mít ze školní docházky obavy.

Jak poznat školní fobii

Na dítěti, které by mohlo trpět strachem ze školy, bývá často vidět nejistota, přehnaná citlivost a úzkost. Často se vyskytují i pocity silné nevolnosti, zvracení, bolesti břicha nebo hlavy. Nejsou způsobeny onemocněním, ale psychickým stavem, který je způsoben právě strachem ze školy. Dítě se cítí bezpečně doma a nechce opustit rodiče, může docházet k problémům s prospěchem i docházkou. Vyskytovat se mohou i noční můry a děsy, je možní, že dítě se bude bát tmy a před odchodem do školy bude mít záchvaty děsu nebo vzteku.

d_15307422_posters-marvel-retro-montage-stationery-set-psaci-potreby

Jak situaci řešit

Pokud u dítěte zjistíte některé z těchto symptomů, měli byste jednat. Především se zkuste zamyslet jak nad školou, tak domácím prostředím, a zkuste najít souvislosti se školní úzkostí. Školní fobie je záležitost zcela individuální a může být způsobena nejrůznějšími okolnostmi. Příčiny mohou pocházet jak z rodinného, tak školního prostředí. Přehnaná pozornost, problémy v rodině, přehnaná náročnost ze strany rodičů nebo učitelů, neshody se spolužáky či pedagogy mohou být důvody, které je potřeba objevit a na základě těchto zjištění pak postupovat dále. Důležité je nečekat na zhoršení a jednat ihned.

Spolupráce se školou je nutná

Svá podezření je dobré sdělit i škole – jednat s vedením, výchovnými poradci, třídním učitelem a jednotlivými pedagogy. Ve škole se mohou odehrávat situace, které způsobují zesměšnění nebo ponížení dítěte a většina škol má zájem na odstranění a zastavení těchto jevů, které mnohdy mohou přerůstat až do šikany. Často mívají podezření i pozorní učitelé – děti s fobií mívají potíže se známkami, obtížněji se učí, stydí se vystupovat i před spolužáky a obávají se výsměchu třeba i za oblečení. Spolupráce mezi rodiči a učiteli je nutná a může celou situaci vyřešit – pokud dojde k včasnému zásahu. Vyplatí se i porada s odborníky – dětskými psychology.

Pinwheel Wheel Knot Machine Fastener #1

Zdroj: https://imageric.com/photos/free/detail/407-pinwheel-wheel-knot-machine-fastener

Mohlo by se vám také líbit: