Co vše zvážit při výběru mateřské školy

od Kachlíková
0 komentář

Chystáte-li se se svým dítětem k zápisu do mateřské školy, jistě vás bude zajímat, čeho všeho byste si při volbě školky měli všímat, na co si dát pozor a co se dnes vůbec všechno nabízí.

Základní informace o školce

Zajímejte se o to, od kdy do kdy vaši ratolest pohlídají. V menších školkách se začíná v sedm, ale jsou i školky, které fungují již od šesté hodiny ranní.

Další věcí je školkovné a stravné. Někde přispívají na provoz i jídlo městské úřady či sponzoři a rodiče tak platí o několik stovek korun měsíčně méně. Pokud máte ve školce více dětí, rozdíl je skutečně razantní.

Kapacita míst pro děti, počet učitelek a jejich specializace, přítomnost logopeda jednou týdně, kroužky a zájmové aktivity, pořádání výletů, venkovní hřiště nebo bazének… To jsou další věci, které můžou ovlivnit váš výběr. Důležité je i zimní topení, vyhovující vlhkost zdiva a celkový stav školky.

Péče o děti

Zeptejte se nejlépe rodičů, jejichž děti již mateřskou školu navštěvují, jestli je o děti pečováno s láskou. Je fakt, že jsou chvíle, kdy i trpělivý učitel ztratí nervy, ale měl by to být stav nejvyšší nouze a skutečně ve výjimečných případech. Zeptejte se, jak školka postupuje, když je dítěti náhle špatně. Musíte si jej stůj co stůj vyzvednout, nebo jsou ochotní a mají možnost separovat jej od ostatních a podat mu s vaším souhlasem nějaké tišící léky od horečky, bolesti?

Neméně důležité je, co musí tříleťáček splňovat při nástupu do školky. Může mít na odpolední spaní plenu, nebo musí být bezpodmínečně a úplně odplenkován? Musí spát, i když už po obědě nespává? Můžete mít speciální požadavky na stravování, např. když má omezení nebo averzi některému jídlu. Může si s sebou vzít svého mazlícího kamaráda z domu a mít ho u sebe, aby se lépe aklimatizoval?

Komunikace s rodiči

Může se stát, že vázne a je to velmi nepříjemné. Rodič se tak třeba nedozví, že se včera odehrála nějaká hádka, a tak netuší, proč dcera nebo syn do školky nechce a s brekem protestuje. Dobré jsou i konzultační hodiny například jednou za půl roku, na kterých učitelka rodiče obeznámí s tím, jak se dítě zapojuje do kolektivu, jak mu jde kreslení, jestli není konfliktní, zda je na stejné úrovni jako stejně staří vrstevníci, nebo máte v něčem přidat.

Některé školky komunikují mailem, internetovou vývěskou, nástěnkami v šatně. V jiných naopak nevíte nic, dokud se sami nezeptáte.

Vyberte dobře ke spokojenosti všech zúčastněných, hlavně ke spokojenosti dítka.

Mohlo by se vám také líbit: