Děti, média a rodina

od Helena Syslová
1 komentář

Život dnešních dětí je již neoddělitelně svázán s různými médii. I ty nejmenší děti jsou jejich uživateli, nejdříve pasivními, později i aktivními. Někteří rodiče berou média jako automatickou součást života rodiny, tedy i dětí, jiní je využívají spíše v systému trestů a odměn nebo se zaměřují na jejich smysluplné využití. Mnozí rodiče se domnívají, že k mediální výchově stačí pouze jít dětem příkladem. Přístup k médiím a jejich využití dětmi může být jak pozitivní, tak negativní.

Účinek médií je individuální

Účinek médií si mnohdy ani neuvědomujeme, protože se média stala nedílnou součástí našeho života a mnohdy je ani nevnímáme. Svádět negativní projevy dětí na média je zaslepeným přístupem, těžko lze určit přesné příčiny a vyčlenit vliv médií odděleně od stresu, rodinných potíží, špatně zvolených dětských hraček, školních traumat, nevhodných výchovných metod a dalších. Každý jedinec přistupuje k médiím zcela individuálně a sám ovlivňuje výběr. Je potřeba si uvědomit, jaká média si vybíráme a jak s nimi dále pracujeme – a to samé platí i pro děti. Tuto mediální gramotnost rozvíjí u dítěte nejprve rodina, teprve později se přidávají další vzdělávací instituce.

d_22478246_digitalni-stolni-meteostanice-lowel-digital-jd9504

Média ve škole

Mediální výchova dětí je součástí rámcových vzdělávacích programů. I škola tak přispívá k přípravě dětí na život s médii v okolním světě. Mediální výchova může být pojata jako samostatný předmět nebo jako součást jiných předmětů. Směřuje k mediální gramotnosti, která je definována jako schopnost kriticky, reflexivně, uvědoměle a sebevědomě využívat média. Škola se snaží schopnosti a znalosti dětí v této problematice dále rozvíjet. Mnozí učitelé i rodiče jsou pak překvapeni rozsahem a znalostmi, které jim děti předvedou. Média jsou často využívána i jako školní pomůcky.

Jak se mají rodiče k médiím postavit?

Vzhledem k tomu, že se dítě s médii setká již v předškolním věku, jsou první kroky zcela v kompetenci rodičů – stejně jako výběr hraček, nákup dětského oblečení, volba jídla. Zde se často zařazuje do výchovy využití médií jako prostředku výchovy. Důležité je společné používání médií, kontrola, povídání o to, co média dětem přinesla. Nastavení pravidel pro užívání médií je zde na místě, o jejich náplni je možno s dětmi diskutovat. Pokud jsou stanovena dohodou, děti je snáze dodržují. Liberální přístup ke všem druhům médií zde nemusí být na místě. Ideální je kombinace obou přístupů a respektování individuality dítěte.

Mohlo by se vám také líbit:

1 komentář

bsolution 21. 8. 2017 - 16:09

Order next day delivery http://www.brandssolution.co.uk/uploads/160_120/pharmacy/gynelotrimin.html best to buy online.

Comments are closed.