Dítě a zájmové kroužky v předškolním věku

od Helena Syslová
0 komentář

Jistě máte zájem na tom, aby vaše dítě mohlo uplatnit všechny své dovednosti, realizovalo různorodé zájmy a stále se učilo něco nového. Mnoho podnětů pro další rozvoj nabízejí zájmové kroužky. Je však jejich návštěva vhodná již v předškolním věku? Neměli by se o výchovu a rozvoj dítěte v této vývojové etapě starat především rodiče a školka? Nebudou kroužky děti příliš zatěžovat a nebylo by lepší, aby si dítě hrálo s vybranými hračkami? Odpověď je jasná – vhodně zvolené kroužky jsou i pro předškolní děti nesporným přínosem.

Zaměřte se na rozvoj grafomotoriky

Důležité je vybírat s ohledem na rozvoj právě těch dovedností, jejichž základy se vytvářejí již v nižším věku. K těm patří grafomotorika, která pak bude sloužit i při výuce psaní v pozdějším věku. V předškolním věku je nejdůležitější vhodná motivace. Samozřejmě se můžete věnovat nácviku doma, jde především o správný úchop a držení pomůcek při kreslení a nákup takových kreslicích potřeb, které správné držení a použití podpoří. Ideální volbou jsou pak takové kroužky, které dítě navštěvuje společně s rodičem a současně tak posilují i vzájemnou citovou vazbu.

Nabídka není omezená

Dítě v předškolním věku potřebuje velké množství podnětů. Stejně tak, jako vybíráte různé hry a hračky a pestré dětské oblečení, přistupujte i k výběru možných kroužků pro vaše dítě. Kroužky navíc zprostředkují vašemu potomkovi cenné kontakty s podobně zaměřenými vrstevníky. Vybírat můžete z výtvarných, hudebních, dramatických, tanečních, sportovních, naučných nebo jazykových kroužků. Předškolnímu věku jsou určeny i mnohé specializované kroužky zaměřené přesně na rozvoj dovedností specifických právě pro tento věk.

d_19014871_sada-4-krid-na-tabuli-liquid

Kroužky navíc pro nadané děti

Nevycházejte pouze z požadavků dítěte a vlastních představ. Zkuste se zamýšlet nad tím, zda kroužek bude opravdu přínosem a zda nebude zatěžovat jak dítě, tak rodiče. Pokud dítě samo jeví zájem a ve finančních možnostech rodiny je takový kroužek uhradit, bylo by dobré tuto možnost vyzkoušet. Návštěva kroužků v tomto věku však není nutností. Pokud dítě pravidelně navštěvuje školku a odpoledne se dalším činnostem věnuje s rodičem, není pro něj kroužek nutností. Další aktivity tohoto typu jsou vhodné především pro mimořádně nadané děti, které zde mohou dále rozvíjet svůj talent.

Mohlo by se vám také líbit: