Jak se dítě vyrovnává s rozvodem rodičů

od Helena Syslová
0 komentář

Rozchod partnerů poté, co vztah přestane fungovat a vyhrotí se konflikty, může být pro dospělé jasnou a nepříliš komplikovanou záležitostí, pokud ve vztahu nebyly děti. Pohled dětí na rozchod rodičů je jiný, dítě z něj bývá traumatizováno a mnohdy si ztrátu kontaktu a změny, které rozchod rodičů doprovázejí, klade za vinu. Chování dítěte se v této době výrazně mění a reakce na to, že jeden z rodičů odchází a v doposud stabilní domácnosti se odehrávají velké změny, může přinášet výrazně výkyvy v chování dítěte.

Děti se adaptují postupně

Děti se rozchodu rodičů nepřizpůsobí okamžitě. Situace s rozvodem související jsou i pro menší děti značně traumatické a těžko pochopitelné. Jako všechny změny v životě, i přijetí rozchodu rodičů potřebuje odpovídající čas. Většina dětí projde při tomto přizpůsobování několika etapami. Citlivý přístup v počáteční fázi je nesmírně důležitý. Dítě si buduje obranné mechanizmy, aby ztlumilo bolest a negativní emoce, které v této složité situaci cítí. Někdy si odmítá připustit skutečnost nebo obviňuje sebe i rodiče a odmítá jejich péči, nové věci a dárky. Pokud v této situaci rodiče, příbuzní nebo známí zareagují nevhodně a bez pochopení, bude se dítě s rozvodem rodičů vyrovnávat velice dlouhou dobu.

vyrob-si-manaska-dino

Dítě neztrácí naději na obnovu vztahu

I když se dítě tváří, že vše chápe, stále si uvnitř uchovává naděje na to, že se něco stane a rodiče se k sobě vrátí, popřípadě se pokusí o akce, které by rodiče měly přivést k sobě. Zde je potřeba velkého množství pochopení a také času, který rodiče budou dítěti věnovat. Důležité je zachovat dítěti zaběhlé zvyklosti a řád, aby vidělo, jak vše může i v budoucnu fungovat, a na všechny změny dítě patřičně a včas připravit. Také je nutné vysvětlit, jak bude probíhat péče, zvláště pak střídavá, a stanovit si pravidla, která budou oba rodiče při péči o dítě dodržovat, například při výživě, nákupu oblečení a hraček a dalších věcí denní potřeby.

V kterém věku se děti nejlépe přizpůsobí

Rozvod je těžký pro dítě v jakémkoli věku, jen reakce jsou jiné. Kojenci a batolata změnu situace cítí, ale nechápou. Ztrátu jednoho z rodičů však vnímají, proto je důležitý častý kontakt. Děti do čtyř let sice rozvod nechápou, ale absenci jednoho z rodičů citelně pociťují. Vyžadují důslednost a stálost a kontakt s chybějícím rodičem. Předškoláci mohou prožívat zoufalství a jejich reakce mohou být prudké s výraznými změnami v chování – k horšímu. Děti mladšího školního věku potřebují ujištění o lásce obou rodičů a čas, který budou s každým z rodičů trávit o samotě. Menším dětem je potřeba přiměřeným způsobem vysvětlit, co se stalo a co bude následovat – třeba příběhem s maňásky. V každém případě rodiče musejí postupovat shodně a alespoň o zásadních věcech se dohodnout.

Mohlo by se vám také líbit: