S malými agresory je třeba mluvit

od Kachlíková
0 komentář

Není nic neobvyklého, že se ve škole, dokonce už i ve školce setkáte s velmi agresivními dětmi. Své vrstevníky a mladší děti dovedou pořádně trápit, často se jejich chování dá přirovnat až k šikaně. Proč jsou děti čím dál agresivnější a co dělat, aby se agresorem nestalo naše dítě?

Domácnost bez agrese

Důležité je, aby dítě nevidělo agresivní chování doma. Pokud tomu tak bude, začne brát násilí a hrubé chování za něco normálního. I to, když dítě často tělesně trestáme, přispívá k tomu, aby se tak chovalo ono samotné. Své konflikty se pak nesnaží řešit domluvou, ale hned se uchýlí k ranám pěstí, nebo jinému napadání.

S tím souvisí i kontrola trávení volného času dítěte. Pokud dětem nekontrolujeme na co se v televizi dívají a co dělají na počítači, jaké hrají hry, snadno se můžou dostat k násilí, protože ho budou brát jako součást běžného života. Nerozlišují, že je to jen jako.

Být vzorem, vyrovnat se ostatním

Často děti vede ke špatnému chování pocit méněcennosti. Protože jsou děti v jejich okolí běžně agresivní, mluví sprostě a jsou z pohledu dítěte “tvrďáci“, dítě se jim snaží vyrovnat. A do party chce zapadnout právě stejným chováním, nebo se snaží předčit všechny ostatní a být tím “nejlepším“.

Rodiče a učitelé udávají pravidla

V první řadě je na nás, abychom šli dětem příkladem svým chováním. Nemluvme sprostě, nechovejme se agresivně. Při řízení nenadávejme, nemluvme o kolegovi z práce neslušně, pokud je v místnosti i dítě. Dětem vysvětlete, že PC hry a bitky v televizi jsou nahrané a nenechávejte je dívat se na pořady, které ještě nedokážou plně zpracovat.

Rodiče musí dítě usměrnit, pokud má někdy tendence být agresivní. Vy musíte vědět, kde jsou hranice “fér hry“ a učit ji své děti. Ve škole tohle přebírá učitel, alespoň u menších ratolestí. Ve třídě by měl být milý, ale zároveň by děti měly mít respekt. Rodiče nesmí učitele před dítkem shazovat, aby nesnižovali jeho autoritu. Pokud nesouhlasí s něčím, co učitel dělá, měli by si to s ním vyřešit mezi čtyřma očima.

V žádném případě dítě nechvalte za to, že někoho přebilo, nebo někomu ublížilo, ani pokud zvítězilo nějakým podvodem.

Když agrese svědčí o něčem jiném

Dospělí jsou často agresivní, když jsou unavení, nedaří se jim, někdo je štve, mají problém a neví, jak ho řešit. Stejné důvody mají i děti. Často si agresí vybíjí nějaký skrytý problém. Pokud je vaše dítě agresivní, promluvte s ním a zjistěte, jestli ho něco netrápí, někdo mu neubližuje, nenudí se, nebo si tím nezískává místo mezi vrstevníky…

Přecházení agresi

Abyste předešli konfliktům vašich dětí, zajistěte, aby se nenudily, měly možnost vybít se, travte s nimi volný čas a hlavně komunikujte, ptejte se na školu, školku, zážitky a to, co se kolem nich děje.

Mohlo by se vám také líbit: