Aspergerův syndrom: Neurovývojové onemocnění, které nelze zcela vyléčit

od Michaela Romanová
0 komentář
aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom, také známý jako porucha autistického spektra, je neurovývojové onemocnění, které ovlivňuje komunikaci a sociální interakce u lidí. Syndrom byl pojmenován po rakouském pediatrovi a psychiatrovi Hansi Aspergerovi, který ho popsal v roce 1944. Jeho práci zpopularizovala britská lékařka Lorna Wing.

Porucha autistického spektra

Aspergerův syndrom je poruchou autistického spektra a neurovývojové postižení, které se projevuje poruchami sociální interakce, komunikace a omezeným, stereotypním chováním a zájmy. Aspergerův syndrom se nejčastěji diagnostikuje u dětí v mladším školní věku. Může se ale projevit i u dospělých. Je důležité, aby rodiče i učitelé byli obeznámeni s příznaky tohoto onemocnění, aby ho mohli případně rozpoznat.

Příznaky Aspergerova syndromu

  • Problémy s komunikací – děti s Aspergerovým syndromem často mají problémy s verbální a neverbální komunikací. Mohou mít potíže s porozuměním a používáním řeči, mohou mluvit monotónně nebo používat neobvyklé intonace a rytmy řeči. Objevují se u nich potíže s dorozumíváním pomocí neverbálních prostředků, jako jsou pohledy, gesta a mimika.
  • Omezené zájmy – děti vykazují omezené zájmy a zvláštní fixace na určité aktivity nebo předměty. Mohou se také zajímat o specifické detaily a mít potíže s přepnutím pozornosti na jiné aktivity.
  • Omezené sociální interakce – u dětí se objevují potíže s navazováním a udržováním sociálních vztahů s vrstevníky. Mohou se stát příliš introvertními nebo mohou být naopak nevhodně společenské a mít problémy s porozuměním sociálním normám a etiketě. Mnoho dětí také neví, jak se zapojit do rozhovoru s ostatními
  • Potíže s empatií – děti s Aspergerovým syndromem mají potíže s porozuměním emocím a pocitům druhých lidí. Mohou mít potíže s rozpoznáváním a interpretací neverbálních signálů, jako jsou výrazy tváře a gesta.
  • Potíže s citlivostí – děti jsou citlivé na zvuky, světlo a doteky a mohou mít potíže s přizpůsobením se změnám, které většinou nemají rády. Projevují zájem o určité téma nebo aktivitu, a to až do té míry, že se stane stěžejní součástí jejich života. Mohou se také zabývat rutinami a zvyky a mít obtíže s přizpůsobením se změnám.

Jak se u dětí Aspergerův syndrom diagnostikuje

Diagnostika Aspergerova syndromu u dětí obvykle zahrnuje rozsáhlou lékařskou a psychologickou evaluaci. Tuto diagnózu může stanovit kvalifikovaný odborník na základě rozhovoru s dítětem, pozorování jeho chování a testování. Je totiž třeba vyloučit jiné psychické či vývojové poruchy (zejména autismus).

Jak se Aspergerův syndrom léčí

Vzhledem k tomu, že Aspergerův syndrom je neurovývojové postižení, nelze ho vyléčit. Léčba Aspergerova syndromu u dětí se obvykle zaměřuje na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností a na podporu samostatnosti a sebeúcty. Terapeutické programy mohou zahrnovat trénink komunikačních a interpersonálních dovedností, terapii hrou, terapii zaměřenou na senzorické obtíže a další.

Je také důležité podporovat děti s Aspergerovým syndromem v každodenním životě a pomoci jim vytvořit si strukturovaný a předvídatelný životní styl. To může zahrnovat uspořádání prostoru, aby odpovídal potřebám dítěte, a vytvoření jasného a konzistentního rozvrhu pro každodenní aktivity.

Součástí léčby Aspergerova syndromu je behaviorálně terapeutické opatření. Postiženým pomáhá strukturování denního režimu, plánování každodenních činností, různé skupinové hry, logopedie, muzikoterapie. Léky jsou předepsány, když se objeví u dítěte i doprovodné psychické potíže.

Pokud máte u svého dítěte podezření na Aspergerův syndrom, tak je třeba se obrátit na psychiatra, případně dětského lékaře.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Syndrom neklidných nohou v těhotenství

Migréna u dětí stojí za množstvím zameškaných hodin ve škole

Mohlo by se vám také líbit: