Vliv sociálních sítí na naše nejmenší. Jak co nejvíc zamezit škodám?

od Michaela Romanová
0 komentář
sociálních sítí

Pokrok, který nelze zastavit, a zároveň se mu nelze vyhnout. Sociálními sítěmi jsme prakticky obklopeni každý den, ať již cíleně, nebo nikoliv. Odtrhnout od této virtuální reality naše děti je nemožné, tento fakt je nutné akceptovat. Nicméně jak nejlépe své nejmenší před nástrahami sociálních sítí ochránit?

Bezpečnost na prvním místě

Pokud se váš potomek dostal do věku, kdy ho sociální sítě začaly zajímat, je potřebné zvýšit svoji pozornost, zaměřit ji na možná nebezpečí a zároveň si uvědomit, jaké dopady mohou mít hodiny strávené na sítích na vaše dítě.

sítě

Víte, o co se vaše dítě na sociálních sítích zajímá? (foto: 123RF)

Sociální sítě jsou a mohou být skvělým nástrojem pro rozvoj komunikace a vztahů, přesto musíme zvážit jejich možné hrozby. Proto bychom v dětech měli od raného věku budovat jakousi obezřetnost, a to všestrannou. V těchto případech mluvíme předně o sdílení a svěřování se.

Povolit, či zakázat?

Velmi diskutabilní téma. Ne všechny sítě jsou zlo a mají negativní dopady, proto možná selekce je na místě. Nicméně od určitého věku dítěte jsou zákazy spíše kontraproduktivní, a naopak podnítíte dětskou či teenagerskou rebelii. Zkuste ze začátku spíše z trávení času na sociálních sítích udělat vaši společnou aktivitu, aby dítě vidělo, co je v pořádku a kde jsou nastavené hranice.

Pozitivní dopady sociálních sítí

Pod termínem sociální sítě si na prvním místě představíme spíše tu stinnou stránku. Ne ve všech směrech tomu ale tak je. Trávení určitého času na sítích má pro mladší generaci řadu výhod. Předně si osvojí své technické schopnosti, které se jim v budoucnu zúročí, a na nichž mohou dále stavět.

Je pravda, že lidé toho mnohdy dokáží více sdělit v písemné formě než v té osobní. A obzvláště co se týče sdělení většímu počtu lidí. Osobně před davem mohou být lidé v pozadí, na sociálních sítích zato mají hlavní slovo.

Motivace a kontakt s okolím

Pozitivum zaznamenává i učení a s ním spojená motivace. Děti a teenageři se spíše vidí v sobě věkově rovných než u dospělých osob. Vidí-li úspěchy, nové znalosti a dovednosti u druhých, budou je chtít mít taktéž.

Díky sítím jste více v kontaktu se svým okolím. Každý den můžete mluvit s lidmi, kteří jsou vám na míle vzdálení. Přátelství dětí tak může trvat dlouhodobě. I přesto, že se často nevidí, mohou o sobě každý den vědět.

Poznávání nových kultur

Na sítích mohou děti nalézt kamarády se stejnými zálibami. Mohou o nich mluvit, aktivně se jich účastnit a společně je rozvíjet. Děti se také dostanou do kontaktu s vrstevníky z jiné části světa. Dozvědí se něco o jiných zemích, kulturách a idejích.

Mladiství se s pomocí sítí dozvědí o akcích konaných v okolí, kde mohou něco podniknout, vyrazit za svými zálibami a poznat nové přátele. Takto získají nové znalosti a dovednosti a celkově se obohatí.

Negativní dopady sociálních sítí

Jestli jsou sociální sítě spíše s dopadem negativním, to je názor velké populace. Každý bychom si měli udělat ten svůj. Co je ale jisté, tak že hlavně dětem mohou ze života udělat nemalé zlo.

Závislost

Jeden z největších záporů sociálních sítí představuje závislost. Neustálá kontrola nových příspěvků, komentářů, obrázků, videí a podobného vytváří pomalu narůstající návyk. Sledování nových a nových příspěvků se výrazně podílí na náladě, kterou poté děti mají.

V propojení s touto zvyšující se závislostí roste čas na nich trávený. Ostatní záležitosti a povinnosti jdou tak do ústranní. Zanedbávání přípravy do školy, odkládání, vynechávání účasti na aktivitách, to vše se zde promítá. Každá hodina strávená na sítích snižuje hodiny potřebné pro své povinnosti, proto se začínají zhoršovat studijní výsledky nebo výsledky ve sportovních aktivitách.

Bylo prokázáno, že čas trávený na sítích zpožďuje sociální a emoční vývoj dětí a náctiletých. K tomu, aby se dětem zhoršila nálada postačí pouhých pár minut strávených ve virtuálním světě.

Deprese

Mnozí si sledování ostatních a jejich naoko perfektních životů začnou více všímat a porovnávat je se životem svým. A mohou zjistit, že ten jejich má do dokonalosti daleko. Proto se začnou rozvíjet negativní stavy jako je úzkost, vztek či deprese.

deprese

Není těžké, aby v dítěti sociální sítě vzbudily deprese. (foto: 123RF)

Mezilidské vztahy jsou nesmírně důležité pro rozvoj dovedností. Děti se musí naučit porozumět emocím a náladám druhých. Ze sociálních sítí to nevede k dobrým výsledkům. V reálném světě nebudou umět rozpoznat neverbální gesta lidí, a proto jejich komunikační dovednosti, tolik potřebné pro dobré vztahy, mohou býti na nízké úrovni.

Děti nechtějí být mezi svými spolužáky a přáteli ti, co jsou tzv. „mimo“, ti, kteří nevědí, co se stalo nebo co se aktuálně děje. Proto jsou na sítích a své blízké sledují, aby tak byly v obraze a nebyly terčem výsměchu a nepochopení.

Narcismus

Neustálá potřeba zviditelňování a zveřejňování svých fotografií a svého života má za vinu rostoucí sklony k narcismu. Děti, v tomto případě, tedy nejen děti, mají potřebu být obdivovány a uznávány. Proto chtějí dát světu jakkoliv na odiv a sbírat ony potřebné liky, srdíčka a komentáře. Nemá-li jejich příspěvek onen žádaný ohlas, upadají do špatných nálad a depresí a mnohdy se snaží zapracovat na tom, aby jejich další příspěvky ten potřebný ohlas měly.

Děti poté často postrádají schopnost navázat hluboké vztahy, a to nejen s okolím, ale předně i samy se sebou. Žijí jen pro onen dokonalý virtuální život, zatímco meškají ten skutečný.

Pro rodiče je nejvyšším strašákem kybernetická kriminalita a kyberšikana. Šikana a nátlak jsou za obrazovkou velice snadné a ze začátku neprůhledné. Začne to nenápadně a přeroste to přes urážky až na útok. Je známo mnoho případů, kdy děti byly zahnány tzv. do kouta a bohužel to skončilo i tím nejhorším možným scénářem. Narušení lidé chodí na internet tyto bezbranné děti lovit s úmyslem jim ublížit. Nevinným dětem a jejich příbuzným může jedna takováto zkušenost znatelně ovlivnit a zkomplikovat život.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

U školáků je dostatek spánku nesmírně důležitý

Šikana: Jak poznat, že vaše dítě není ve škole v bezpečí?

Mohlo by se vám také líbit: