Má se dítě učit cizí jazyk již v mateřské škole?

od Helena Syslová
0 komentář

V předškolním věku do sebe dítě nasává informace, rádo zkouší a napodobuje. Typickou vlastností je bezprostřednost a touha po něčem novém. Předškolák není pod tlakem, je uvolněný, a pokud je jazyková výuka vedena zkušeným učitelem a pojata jako zábavná aktivita, jsou výsledky na první pohled viditelné. Motivace dětí pomocí her, písní, různých pomůcek a aktivit pomůže předškolákům s osvojením základů cizího jazyka při zapojení většiny smyslů. Takové seznámení s jazykem zanechává trvalý dojem a dá se na něm dále stavět, protože děti pak přistupují k cizí řeči jako k přirozené součásti jejich života.

Seznamování se s jazykem

V mateřské škole ještě nejde o pravidelnou regulérní výuku jazyka v podobě, na kterou jsme zvyklí ze škol. Děti se zde s jazykem spíše seznamují, využívají se nejrůznější pomůcky a hračky. Pokud se jedná o podobu tohoto seznamování, měla by se řídit podmínkami stanovenými Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vše by se mělo odehrávat v obvyklém prostředí, tak, aby se dítě cítilo příjemně a byly využívány metody a formy odpovídající věku dítěte. Mateřská škola by pak měla mít výuku cizího jazyka zařazenu do školního vzdělávacího programu a do celkové koncepce činností ji nenásilně začleňovat.

Platí se za výuku cizího jazyka v MŠ?

Výuku cizího jazyka u předškoláků by měl vést plně kvalifikovaný pedagog, který zvládá jazyk a disponuje správnou výslovností a měla by probíhat v prostoru zařízeném odpovídajícím dětským nábytkem. Jestliže nemá mateřská škola vhodného člověka k dispozici, je možné sjednat soukromého lektora nebo se domluvit s jazykovou agenturou, samozřejmě až po dohodě s rodiči. V případě, že je výuka cizího jazyka zařazena do školního vzdělávacího programu, je výuka zdarma. Výuka je hrazená rodiči tehdy, jestliže se jedná o nadstandartní aktivitu, kterou nelze hradit ze státních prostředků. Odpovědnost za děti a kvalitu výuky zůstává na mateřské škole.

d_7816_peanuts-vanocni-hraci-sada

Co mohou rodiče od výuky očekávat

Výuka cizího jazyka probíhá většinou v dopoledních hodinách a minimální frekvence je dvakrát týdně po cca 30 minutách. Tato aktivita však nesmí narušovat běžný provoz školky. Rodiče často mají od výuky cizích jazyků v mateřské školce přehnaná očekávaní. Je potřeba mít stále na paměti, že jde o seznamování s jazykem a nelze očekávat, že dítě bude znát všechna základní slovíčka nebo dokonce překládat. Většinou se výuka soustředí na předměty běžné potřeby, například barvy, nábytek, oblečení, zvířata a další. Je tedy třeba s rodiči pravidelně komunikovat a také je informovat o obsahu výuky, například prostřednictvím školního webu nebo nástěnek v šatně. I ukázkové hodiny pro rodiče mohou být dobrým řešením.

Mohlo by se vám také líbit: